Használati utasítás

Az elektromos takarók és az elektromos párna elektromos készülékek. A hosszú távú és biztonságos használat érdekében kérjük, olvassa el a használati utasítást.

—- ELEKTROMOS TAKARÓ CARDINELLA—-
modell

LUX BE 85 230V 50 Hz 70 W 85 X 150 см
LUX BE 105 230V 50 Hz 70 W 105 X 150 см
LUX BE 125 230V 50 Hz 70 W 125 X 150 см
SLIM 80 230V 50 Hz 70 W 80 X 150 см
SLIM 120 230V 50 Hz 70 W 120 X 150 см
SLIM EXTRA 80 230V 50 Hz 70 W 80 X 150 см
SLIM EXTRA 120 230V 50 Hz 70 W 120 X 150 см

 

—-EZ A TERMÉK ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK—-

– Nagyon kisgyermekek (0-3 éves korig) nem használhatják.
– Ne szúrjon tűvel
– Ne használjon hajlított vagy zúzott
– Ne mossuk ki
– Ne vasaljon
– Ne tisztítsa szárazra
– Ne fehérítse.

II. osztályú eszköz
2020 – az értékelt megfelelőség jele
– nem dobható a háztartási hulladékba

A készüléket csak takaróként használja.
Ne használja a készüléket nagyon fiatal, 3 év alatti gyermekek, mivel nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
Ne használják a készüléket olyan személyek, akik nem érzékenyek a hőre, vagy nagyon érzékenyek, akik nem tudnak reagálni a túlmelegedésre.
A készüléket 3 évesnél idősebb és 8 évesnél fiatalabb gyermekek felügyelet mellett használhatják, és mindig a minimális hőmérsékletre kell állítani (a kapcsoló 1. pozíciója).

A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek használhatják, kivéve, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó oktatásban részesültek, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

A készüléket ne tisztítsa vagy tartsa karban a felhasználó – gyermekek felügyelet nélkül.

SLIM EXTRA 80 és SLIM EXTRA 120 modellekhez: A készülék csak NLO 250V, 1A, 50Hz kábellel ellátott kapcsolóval használható,

A készüléket hosszabb használat során és éjszaka az 1. állásba kell állítani.

A készülék kábele és a kábelkapcsoló nem megfelelő elrendezés esetén beakadást, fojtogatást, kioldást vagy kioldást okozhat. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kábelek biztonságosan vannak elhelyezve.

Gyakran ellenőrizze a készüléket a kopás vagy sérülés jelei miatt. Ha ilyen jelek vannak, vagy ha a készüléket helytelenül használták, vagy nem működik, a további használat előtt küldje vissza a szállítónak.

Ne használja az elektromos takarót összehajtogatva vagy összegyűrve, és ne hajtsa vagy hajtsa a matrac vagy a matrac alá. Ne gyakoroljon erős nyomást az elektromos takaróra, ami éles dobozokat okozhat.

Ne használja a készüléket mozgó vagy állítható ágyon, vagy ha ilyen ágyon használja, ellenőrizze, hogy a takaró vagy a kábel nem akadhat be, nem gyűrődhet össze vagy nem szakadhat el, például a zsanérokban.

Az elektromos takarót ne mossa, ne vasalja, ne fehérítse és ne tisztítsa szárazra. Tisztítsa meg a készüléket puha kefével vagy nedves ruhával.
Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a készüléket!

Ne használja a készüléket, ha nedves.

Ha a készüléket nem használja, tárolja összehajtogatva az eredeti csomagolásban.

Hagyja a készüléket alaposan lehűlni szobahőmérsékletűre, mielőtt összehajtja.

Győződjön meg róla, hogy az eszközt olyan helyen tárolja, ahol az integritása nem sérül.

A tárolás során ne nyomja össze a készüléket tárgyak ráhelyezésével.

A készüléket nem kórházakban és/vagy gyógyfürdőkben történő orvosi használatra, valamint ipari célokra szánták.

Ne használja a készüléket kültéren és/vagy nedves felületen.

BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT
1. Ellenőrizze a felületet, hogy nincsenek-e rajta vágó tárgyak, amelyek károsíthatják a készülék épségét.
2. Helyezze az elektromos takarót az alsó lepedő alá úgy, hogy a zsinór a végén legyen. Fedje le egy lepedővel és egy takaróval.
3. Ne csatlakoztassa a készüléket a használati utasítástól eltérő áramforráshoz. Ez tüzet vagy sérülést okozhat.
4. Csatlakoztassa és állítsa be a kapcsoló csúszkáját a piros jelző bekapcsolásához.
5. Körülbelül 10 perccel a takaró bekapcsolása után kézzel ellenőrizze, hogy az ágy felmelegedett-e. Ha nem, győződjön meg róla, hogy az elektromos takarót és a tápkábelt megfelelően csatlakoztatta a rugalmas részhez.
6. Ha azt szeretné, hogy az elektromos takaró gyorsabban felmelegedjen, kapcsolja be a második vagy harmadik fokozatot.
7. A bemelegítés után legfeljebb 20 percig állítsa a kapcsoló csúszkáját az első szintre.
8. Gyakran ellenőrizze az elektromos takarót kopás / kábelsérülés, törött vagy kilyukadt felület, törött kapcsoló stb. szempontjából. /. Ha ilyeneket találnak, vagy ha a készüléket helytelenül használták, a további használat előtt vissza kell küldeni a szállítónak.
9. Ne öntsön folyadékot az elektromos takaróra.
10. Ne használjon nedves takarót vagy takarót nedves felületen.
11. Ne használja az elektromos takarót kültéren és/vagy nedves felületen és füvön.
12. Használat után kapcsolja ki az elektromos takarót úgy, hogy a kapcsoló csúszkáját 0-ra állítja, és a piros kijelző kialszik. Húzza ki a készüléket.
13. Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, ha elhagyja a házat és/vagy ha felügyelet nélkül marad.
14. Ne javítsa a takarót, a tápkábelt vagy a kapcsolót saját maga, mert ezzel érvényteleníti a garanciát! Vigye a sérült készüléket a jótállási jeggyel együtt abba az üzletbe, ahol vásárolta. A nem megfelelő javítások áramütést, sérülést, tüzet és egyéb veszélyeket okozhatnak.
15. A SLIM EXTRA 80 és SLIM EXTRA 120 modellek tápkábele csak a gyártó vagy annak szervizképviselője által biztosított azonos speciális NLO kábelkészlettel és kapcsolóval cserélhető. Ha a LUX BE 85, LUX BE 105, LUX BE 125, LUX BE 125, SLIM 80 és SLIM 120 modellek kábele megsérült, forduljon a szakszervizhez vagy a készülék selejtezéséhez.
16. A készüléket az ágy fűtésén kívül más háztartási célra nem szabad használni.
17. Ne használja a takarót az állatok melegítésére.
18. Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, ha bármi szokatlant észlel, például füstszagot, kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló kikapcsolásával, majd húzza ki a konnektorból.
Ha nem tartja pontosan be az utasításokat, a készülék sérülést vagy halált okozhat embereknek és háziállatoknak, valamint anyagi károkat.

Gyártó: Domtex.BG Ltd. Plovdiv,
Szolgáltatások és információk: +359 887 59 72 10, e-mail: info@cardinella.bg.

—-EZ A TERMÉK ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK—-

HASZNÁLAT ELŐTTI KÖVETELMÉNYEK

 • Ellenőrizze a felületet, hogy nincsenek-e rajta vágó tárgyak, amelyek károsíthatják az elektromos betét épségét. Ne gyakoroljon erős nyomást éles és vágó tárgyakkal.
 • Ne használjon összehajtott vagy nedves üléspárnát. Tartsa a készüléket folyadéktól távol.
 • Ne használja a készüléket kültéren és/vagy nedves felületen. Ne üljön vizes ruhában.
 • Működés után feltétlenül húzza ki a készüléket a hálózatból.
 • Ne gyakoroljon erős nyomást az elektromos párnára, mert az éles gyűrődéseket okozhat.
 • Gyakran ellenőrizze az elektromos padot kopás és sérülés szempontjából (sérült kábel, törött vagy kilyukadt felület, törött kapcsoló stb.).
 • Ne használja a készüléket a telepítés során. Ha ilyen jelek vannak, vagy ha a készüléket helytelenül használták, a további használat előtt küldje vissza a szállítónak.
 • Az elektromos párna nem mosható vagy vasalható.
 • Csak ülőpárnaként használható.
 • Ne használja a készüléket fejpárnaként.
 • Nagyon kisgyermekek (0 ÷ 3 éves korig) nem használhatják.
 • Ne használja a készüléket mozgássérülteken, gyermekeken, csecsemőkön és hőérzékeny személyeken.
 • Ne használja a készüléket olyan személy (beleértve a gyermekeket is), akinek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkezik elegendő tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megfigyelte vagy oktatta őket a készülék használatára.
 • Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos padot. Vigye el az üzletbe, ahol vásárolta, a jótállási kártyával együtt. A nem megfelelő javítás áramütést, tüzet stb. okozhat.
 • A tápkábel nem cserélhető ki. Ha a kábel megsérül, a készüléket ki kell dobni vagy vissza kell küldeni a vásárlás helyén lévő üzletbe. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
 • A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
 • Ne használja a készüléket állatok melegítésére.

 

HELYES MŰKÖDÉS

 • A készülék kábelének mindig az ülés mögött kell lennie. Ülve és felállva a székről vigyázzon, hogy ne gabalyodjon össze a zsinór.
 • A készülék használatakor a tápkábelnek és a készülék címkéjének mindig felül kell lennie.
 • A készülék elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy az ülés felülete mentes-e az éles tárgyaktól.
 • Csatlakoztassa a gépet, és állítsa be a kapcsoló csúszkáját, hogy a piros kijelző világítson.
 • Ha azt szeretné, hogy a készülék gyorsabban felmelegedjen, indítsa el a második fokozatot.
 • Fűtés után a készülék fűtési szintjét a kapcsolón lévő csúszka egyesre állításával csökkentheti.
 • Az elektromos párnák minden típusú üléssel és székkel használhatók.
 • Ne használjon vagy hajtsa össze gyűrött készüléket.
 • Ne mossa, ne tisztítsa szárazra és ne vasalja a készüléket. A készüléket puha kefével vagy nedves ruhával tisztíthatja.
 • Az áramütés, tűz vagy sérülés elkerülése érdekében, ha bármi szokatlant észlel, például égő szagot, kapcsolja ki a készüléket, és kapcsolja ki a kapcsolót.
 • A készüléket nem ipari célokra szánták.
 • Ezt a készüléket nem szánták professzionális vagy orvosi használatra kórházakban vagy gyógyfürdőkben.

 

TÁROLÁS HASZNÁLAT UTÁN

 • Használat után kapcsolja ki a légzsákot a kapcsoló csúszkájának 0-ra állításával, és a piros kijelző kialszik. Húzza ki a készüléket.
  Az elektromos párnát összehajtás nélkül is összecsukhatja.
 • A készüléket puha kefével vagy nedves ruhával tisztíthatja.
 • Tárolás előtt hagyja a készüléket jól lehűlni szobahőmérsékletre.
 • Győződjön meg róla, hogy az eszközt olyan helyen tárolja, ahol az integritása nem sérül.
 • A tárolás során ne nyomja össze a készüléket nehéz tárgyak ráhelyezésével.
ÓVATOSAN
 • A kisgyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 • Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 • Ne csatlakoztassa a készüléket a használati utasítástól eltérő áramforráshoz. Ez tüzet vagy bajt okozhat.
 • Az utasítások pontos betartásának elmulasztása anyagi károkat, személyi sérülést vagy halált okozhat.

 

SPECIFIKÁCIÓK

230V 50 Hz 55W 0.25 А 40 X 40 см

 

My Cart0
Nincs termék a kosaradban!
Continue shopping
0