Instrukcje użytkowania

Koce elektryczne i poduszki są urządzeniami elektrycznymi. Aby zapewnić długotrwałe i bezpieczne użytkowanie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

—- KOC ELEKTRYCZNY CARDINELLA—-
model

LUX BE 85 230V 50 Hz 70 W 85 X 150 см
LUX BE 105 230V 50 Hz 70 W 105 X 150 см
LUX BE 125 230V 50 Hz 70 W 125 X 150 см
SLIM 80 230V 50 Hz 70 W 80 X 150 см
SLIM 120 230V 50 Hz 70 W 120 X 150 см
SLIM EXTRA 80 230V 50 Hz 70 W 80 X 150 см
SLIM EXTRA 120 230V 50 Hz 70 W 120 X 150 см

 

—- TEN PRODUKT JEST URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM—-

– Nie stosować u małych dzieci (od 0 do 3 lat)
– Nie przekłuwać igłami
– Nie używaj zgiętych lub zmiażdżonych
– Nie myć
– Nie prasować
– Nie czyścić chemicznie
– Nie wybielać.

Urządzenie klasy II
2020 – znak dla ocenionej zgodności
– nie wyrzucać do odpadów domowych

Urządzenie może być używane wyłącznie jako poduszka.
Nie używaj urządzenia przez małe dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na ich niezdolność do reagowania na przegrzanie.
Nie używaj urządzenia przez osoby, które nie są wrażliwe na ciepło lub przez osoby bardzo wrażliwe, które nie są w stanie zareagować na przegrzanie.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 3 lat i poniżej 8 lat pod nadzorem i musi być zawsze ustawione na minimalną temperaturę (pozycja 1 przełącznika).

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia przez użytkownika lub dzieci bez nadzoru.

DLA MODELI SLIM EXTRA 80 i SLIM EXTRA 120: Urządzenie może być używane wyłącznie z przełącznikiem z przewodem NLO 250V, 1A, 50Hz,

Urządzenie powinno być ustawione w pozycji 1 podczas długotrwałego użytkowania i w nocy.

Kabel urządzenia i przełącznik kabla mogą powodować zaplątanie, uduszenie, wyzwolenie lub zadziałanie, jeśli nie są prawidłowo ułożone. Upewnij się, że kable elektryczne są bezpiecznie ułożone.

Należy często sprawdzać urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było używane nieprawidłowo lub nie działa, należy zwrócić je do dostawcy przed dalszym użyciem.

Nie używaj koca elektrycznego złożonego lub pogniecionego i nie składaj go ani nie składaj pod materacem lub materacem. Nie należy wywierać silnego nacisku na koc elektryczny, ponieważ może to spowodować powstanie ostrych skrzynek.

Nie używaj urządzenia na ruchomym lub regulowanym łóżku, a jeśli jest używane na takim łóżku, sprawdź, czy koc lub przewód nie mogą zostać przytrzaśnięte, zgniecione lub rozdarte, na przykład w zawiasach.

Koca elektrycznego nie wolno prać, prasować, wybielać ani czyścić chemicznie. Urządzenie należy czyścić miękką szczotką lub wilgotną szmatką.
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie!

Nie używaj urządzenia, gdy jest mokre.

Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je złożone w oryginalnym opakowaniu.

Przed złożeniem odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.

Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym jego integralność nie zostanie naruszona.

Nie należy zgniatać urządzenia poprzez umieszczanie na nim przedmiotów podczas przechowywania.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego w szpitalach i/lub uzdrowiskach oraz do celów przemysłowych.

Nie używaj urządzenia na zewnątrz i/lub na mokrych powierzchniach.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
1. Sprawdzić, czy na powierzchni nie znajdują się przedmioty, które mogłyby uszkodzić integralność urządzenia.
2. Umieść koc elektryczny pod dolnym prześcieradłem z przewodem na końcu. Przykryj go prześcieradłem i kocem.
3. Nie podłączać urządzenia do źródła zasilania innego niż podane w instrukcji. Może to spowodować pożar lub obrażenia.
4. Podłącz i ustaw suwak przełącznika, aby włączyć czerwony wskaźnik.
5. Po około 10 minutach od włączenia koca sprawdź ręcznie, czy łóżko się nagrzało. Jeśli nie, upewnij się, że prawidłowo podłączyłeś koc elektryczny i przewód zasilający do elastycznej części.
6. Jeśli chcesz, aby koc elektryczny nagrzewał się szybciej, włącz drugi lub trzeci stopień.
7. Po rozgrzaniu przesuń suwak przełącznika na poziom pierwszy na nie więcej niż 20 minut.
8. Należy często sprawdzać koc elektryczny pod kątem zużycia / uszkodzenia kabla, pękniętej lub przebitej powierzchni, uszkodzonego przełącznika itp. /. W przypadku ich stwierdzenia lub jeśli urządzenie było używane nieprawidłowo, należy je zwrócić do dostawcy przed dalszym użytkowaniem.
9. Nie rozlewać płynów na koc elektryczny.
10. Nie używaj mokrego koca ani koca na mokrych powierzchniach.
11. Nie używaj koca elektrycznego na zewnątrz i/lub na mokrych powierzchniach i trawie.
12. Po zakończeniu użytkowania wyłącz koc elektryczny, ustawiając suwak przełącznika w położeniu 0, a czerwony wskaźnik zgaśnie. Odłącz urządzenie.
13. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia, jeśli wychodzisz z domu i/lub jeśli ma ono pozostać bez nadzoru.
14. Nie naprawiaj koca, przewodu zasilającego ani przełącznika samodzielnie, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji! Zanieś uszkodzone urządzenie wraz z kartą gwarancyjną do sklepu, w którym zostało zakupione. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować porażenie prądem, obrażenia ciała, pożar i nie tylko.
15. Przewód zasilający modeli SLIM EXTRA 80 i SLIM EXTRA 120 można wymienić wyłącznie na taki sam specjalny zestaw przewodów NLO i przełącznik dostarczony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego. Jeśli przewód modeli LUX BE 85, LUX BE 105, LUX BE 125, SLIM 80 i SLIM 120 jest uszkodzony, należy skontaktować się z warsztatem lub oddać urządzenie na złom.
16. Urządzenie nie może być używane do innych celów domowych niż ogrzewanie łóżka.
17. Nie używaj koca do ogrzewania zwierząt.
18. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała, w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych zjawisk, takich jak zapach dymu, należy wyłączyć urządzenie, wyłączając je wyłącznikiem, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji urządzenie może spowodować obrażenia ciała lub śmierć ludzi i zwierząt domowych, a także szkody materialne.

Producent: Domtex.BG Sp. z o.o. Płowdiw,
Usługi i informacje: +359 887 59 72 10, e-mail info@cardinella.bg

—- TEN PRODUKT JEST URZĄDZENIEM ELEKTRYCZNYM—-

WYMAGANIA PRZED UŻYCIEM

 • Sprawdź, czy na powierzchni nie znajdują się przedmioty, które mogłyby uszkodzić integralność elektrody. Nie wywierać silnego nacisku ostrymi i tnącymi przedmiotami.
 • Nie używaj złożonej lub mokrej poduszki siedzenia. Urządzenie należy trzymać z dala od cieczy.
 • Nie używaj urządzenia na zewnątrz i/lub na mokrych powierzchniach. Nie siadaj w mokrych ubraniach.
 • Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od zasilania.
 • Nie wywieraj silnego nacisku na poduszkę elektryczną, ponieważ może to spowodować ostre zagniecenia.
 • Podkładkę elektryczną należy często sprawdzać pod kątem zużycia i uszkodzeń (uszkodzony kabel, pęknięta lub przebita powierzchnia, uszkodzony przełącznik itp.)
 • Nie używaj urządzenia podczas jego instalacji. Jeśli występują takie oznaki lub jeśli urządzenie było używane nieprawidłowo, należy zwrócić je do dostawcy przed dalszym użyciem.
 • Poduszki elektrycznej nie można prać ani prasować.
 • Do użytku wyłącznie jako poduszka do siedzenia.
 • Nie używaj urządzenia jako poduszki pod głowę.
 • Nie stosować u małych dzieci (0 ÷ 3 lat)
 • Nie używaj urządzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, dzieci, niemowląt i osób niewrażliwych na ciepło.
 • Nie używaj urządzenia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że były one obserwowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 • Pod żadnym pozorem nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy elektrody. Zanieś go do sklepu, w którym został zakupiony wraz z kartą gwarancyjną. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować porażenie prądem, pożar itp.
 • Nie można wymienić przewodu zasilającego. Jeśli kabel jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostało zakupione. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia.
 • Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
 • Nie używaj urządzenia do ogrzewania zwierząt.

 

PRAWIDŁOWE DZIAŁANIE

 • Przewód urządzenia musi zawsze znajdować się za siedzeniem. Należy uważać, aby nie splątać przewodu podczas siadania i wstawania z fotela.
 • Podczas korzystania z urządzenia przewód zasilający i etykieta urządzenia muszą zawsze znajdować się na górze.
 • Przed umieszczeniem urządzenia należy sprawdzić, czy powierzchnia siedziska jest wolna od ostrych przedmiotów.
 • Podłącz urządzenie i ustaw suwak przełącznika tak, aby zapalił się czerwony wskaźnik.
 • Jeśli chcesz, aby urządzenie nagrzewało się szybciej, uruchom drugi etap.
 • Po nagrzaniu można zmniejszyć poziom ogrzewania urządzenia, przesuwając suwak na przełączniku do pozycji jeden.
 • Poduszki elektryczne mogą być używane ze wszystkimi rodzajami foteli i krzeseł.
 • Nie używaj ani nie składaj pogniecionego urządzenia.
 • Nie prać, nie czyścić chemicznie ani nie prasować urządzenia. Urządzenie można czyścić miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką.
 • Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych objawów, takich jak zapach spalenizny, należy wyłączyć urządzenie i wyłączyć przełącznik.
 • Urządzenie nie jest przeznaczone do celów przemysłowych.
 • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego lub medycznego w szpitalach lub spa.

 

PRZECHOWYWANIE PO UŻYCIU

 • Po użyciu należy wyłączyć poduszkę powietrzną, ustawiając suwak przełącznika w położeniu 0, a czerwony wskaźnik zgaśnie. Odłącz urządzenie.
  Poduszkę elektryczną można złożyć bez składania.
 • Urządzenie można czyścić miękką szczoteczką lub wilgotną szmatką.
 • Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
 • Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym jego integralność nie zostanie naruszona.
 • Nie należy zgniatać urządzenia poprzez umieszczanie na nim ciężkich przedmiotów podczas przechowywania.
OSTROŻNIE
 • Małe dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
 • Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający.
 • Nie należy podłączać urządzenia do źródła zasilania innego niż podane w instrukcji. Może to spowodować pożar lub problemy.
 • Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub śmierć.

 

SPECYFIKACJA

230V 50 Hz 55W 0.25 А 40 X 40 см

 

My Cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0